Terug

Aanvullende schema's "van groef tot speaker"

Hieronder vindt u wat schema's en nog wat meer aanvullende informatie.
Met dank aan Clemens van Driel (www.quadrafonie.nl) voor het ter beschikking stellen van deze informatie. 

Het SQ systeem werkt als volgt


Quadrafonische weergave over vier luidsprekers vindt plaats door gebruik te maken van een decoder en een extra versterker voor de achterkanalen. De decoder genereert uit de twee kanalen Lk en Rk, vier nieuwe kanalen Lv', Rv', La' en Ra'. Deze komen niet overeen met de oorspronkelijke vier kanalen Lv, Rv, La en Ra. Er vindt na het decoderen een overspraak plaats tussen de kanalen zodat een volledige kanaalscheiding niet bereikt kan worden.

Het CD-4 systeem werkt als volgt:

De vier kanalen links voor, rechts voor, links achter en rechts achter (Lv, Rv, La en Ra) worden in een matrix omgevormd tot twee totaalkanalen (Lv+La en Rv+Ra) en twee verschilkanalen (Lv-La en Rv-Ra). Terwijl beide totaalkanalen net als bij een stereo LP in de linker en rechter groef van de LP worden aangebracht, moet aanvullend ook een uit beide verschilkanalen modulerende draagfrequentie (30 kHz) in beide groefkanten aangebracht worden. De piek hiervan ligt ongeveer 19 dB lager.

Er is nog een uitgebreide beschrijving beschikbaar van de werking van het CD-4 principe, in het bijzonder de aftasting van de groef met de CD-4 naald, inclusief plaatjes. Dit hebben wij overgenomen als scan uit een audio tijdschrift uit die tijd en kan hier als PDF gedownload worden (A U B Rechtsklikken en klikken op "Doel opslaan als").