Terug

Philips Cassette Deck  N 5846
                     Philips  N 5846

Bouwjaar 1982
Prijs Niet exact bekend, rond
de F 1600,-
Herkomst Philips Holland
   
Status Spelend